Kunst voor vrolijk vlees in samenwerking met Eko-boerderij en bezoekerscentrum 2008

t Helder en Rick van der Linden van Emotion Arts. Een leuke actie om de aandacht te vestigen op de leuke kant van het boerenbestaan en leven op het platteland. De kunstenaar Rick van der Linden geeft hier op een unieke manier vorm aan, gedeeltelijk verwerkt in zijn schilderijen en daarnaast door deze te verkopen met een stukje vrolijk vlees, d.w.z. vlees van vrolijk rondrennende en huppelende varkentjes, kippen en koeien in de open lucht. De expositie wordt feestelijk geopend op 3 mei en is vanaf zondag 4 mei t/m 31 augustus 2008 -voor iedereen te bezichtigen. Graag van te voren bellen : 06-10874160. Tijdens de expositie kunt u geïnspireerd worden door de kunstwerken van Rick en onder leiding van Pim en Rebecca van het bezoekerscentrum of op eigen gelegenheid eventueel onder het genot van een kopje thee of koffie rustig de gedachten laten gaan over een andere manier van produceren van ons voedsel. Tevens kunt u de varkens van ‘t Helder bekijken, knuffelen of aaien, het poggepad wandelen of uitleg krijgen over de biologische landbouw. Voor meer informatie : kijk op www.biologischvlees.com , www.biologischevarkens.nl of www.emotionarts.eu . Ook voor andere leuke activiteiten kunt u terecht bij het bezoekerscentrum, zie de website of bel : 06-10874160. Waarom Emotion Arts en Kunst voor vrolijk vlees ? Marktwerking, globalisme, biodiversiteit, klimatologische veranderingen, zijn niet zo maar hippe kreten. Nee, het gaat er mij om dat deze expositie in kleur en vorm een statement kan meebrengen. Een statement voor goed voer, goed voer voor dieren en goede voeding voor mensen. Het is toch van de gekke dat wij in deze wereld op dit moment vele hectaren mais oogsten om om te zetten in biobrandstoffen, om onze vehicels, vliegtuigen of wat dan ook te kunnen laten vliegen of rijden. Om alternatieve brandstof te creëren terwijl diezelfde voeding nodig is voor het voortbestaan van mensen en dieren op aarde. We zijn de voedingsmarkt op dit moment aan het uithollen. Er is een derderangs-, tweederangs- en eerste rangsvoedingsmarkt. De rijken der aarde, als we zo doorgaan, zullen straks de enigen nog zijn die een stukje vlees op tafel kunnen zetten van gezonde kwaliteit. En wat is het alternatief? Back to local. “Think global, eat local.” Slow food, dus. Slow food-markt is een reactie op globalisme. Duurzaam, leven met de seizoenen. Niet al die biodiversiteit alle seizoenen beschikbaar en alles te koop in de supermarkten, zeven dagen per week. Daar gaan wij met zijn allen in de toekomst als we niet opletten een grote prijs voor betalen. Waarom zie ik het zo ? Omdat in de algehele macro-economische context, de veredeling van zaden en het politieke gehark in Europees- of wereldverband om de oogsten te waarborgen, steeds meer onder druk komen te staan. Het is om gek van te worden, wanneer je je dit realiseert, dat wij hier in dit betrekkelijk rijke land eigenlijk kunnen eten en kunnen krijgen wat we willen. Dus: waarom Kunst voor vrolijk vlees ? Omdat het bedrijf ‘t Helder een voorbeeld is, een voorbeeld in ideologie en ook in filosofie. Vanwege de sympathie om overeenkomst te zoeken met de boeren in het algemeen, de boerenaanklacht met betrekking tot politieke druk, de dwang van de markt om meer, meer, meer te produceren, zoals het fenomeen megastallen en de daarmee gepaard gaande verloochening van de kracht van natuur, mens en dier. In het kort: de druk van de markteconomie die ons met huid en haar dreigt te verzwelgen. Emotion Arts predikt niet, Emotion Arts wil een metafoor zijn op deze tentoonstelling en wil de verwondering voor het schone, zoals bloemen kleuren hebben en aantrekkingskracht voor insecten, zo wil ik graag zien dat mijn werken aantrekkingskracht kunnen hebben op mensen om in een breder verband te denken. Het heeft te maken met de kiemkracht. Kiemkracht is belangrijk. Kiemkracht is bijna alles, kiemkracht is als het leven. Alles begint in het klein. Een eerste pennestreek, een eerste potloodstreek, een eerste toets op het doek. Gaandeweg bouwt zich een schepping, ontstaat een werk, zoals de natuur vanuit het zaadje uiteindelijk een plantje wordt en het plantje dient als voeding voor dier en mens. Cyclisch. Zodat wij ook weer kunnen groeien en leven om leven te genereren. Het is eigenlijk een simpele boodschap. Mijn boodschap is : Emotion Arts: schepping pro leven. Alles wat leven genereert is opgebouwd uit liefde en zorg, zo ook zijn mijn werken als kinderen. En de kinderen die hier hangen, de werken, heb ik gekoesterd en voordat ze de wijde wereld ingaan om hun reis te vervolgen van bezichtiging naar klant is mijn idee, dat ik u het beste van wat ik te bieden heb, compositorisch, technisch en artistiek hier heb neergezet. Ik wens u een boeiende tentoonstelling.